Wingi aku mulih ndesa karo bocah-bocah. Kedadeyan sing wis-wis kelakon maneh. Cah-cah padha ribut jungkir walik ing njero kendaraan. Dilokke bola-bali ora gelem anteng, dhasare bocah…

Mlakune nggremet merga dalane padha bolong-bolong. Arep ngebut khawatir banne njeblug.
Bareng arep nyebrang kali gedhe jebul sakdurung kreteg dalane kebanjiran luwih separo ban. Cah-cah malah sorak-sorak, dhasar bocah ra tau weruh banjir. Semono uga sakwise kreteg, banjire malah luwih gedhe.

Pendhudhuke kayane pada ayem wae, jalaran banjire kuwi wis rutin angger tahun.

Iklan