Esuk iki aku mangkat jam 5 saka ngomah. Tekan Nggenuk sakkulone bangjo ratane wis kerendem banjir. Sepeda motor ing ngarepku isih wani lewat, berarti aku yen lewat ya ra papa.

Sakwise nglewati pertigaan nyang terminal terboyo akhire aku tekan ujunge dalan tol. Ternyata ing kono dalane wis kaya tambak, mobil padha antri saka lor arep metu saka dalan tol, dene aku antri menggok ngiwa arep mlebu dalan tol.

Wis dadi langganan yen menggok ngiwa mlebu tol, yen wayah udan ngene iki mesthi banjir. Nanging esuk iki ora kaya biasane, banjire luwih dhuwur. Ngarepku ana bis sing mandheg, tak kira mogok, aku mbanting setir ngiwa tak delok ing ngarep bis ana pirang-pirang kendharaan sing mandheg. Jebul ing ngarep dhewe ana mobil cilik sing mogok.

Aku nekat nerjang banjir lewat kiwa, karo ngawasi indikator aki. Ing banjir tahun lalu, indikator aki sempat murup wektu tak nggo nerjang banjir ing kulon omah. Indikator aki ora murup, berarti banjire isi isa tak terjang. Alhamdulillah, akhire aku kasil mlebu dalan tol, ing sak pinggire dalan tol akeh mobil mandheg, mbok menawa padha nggaringke mesin. Sepanjang tol udan deres, tak telpon pak To tak kon ngancani ngobrol lewat udara. Nganti aku nulis naskah iki, langit isih mendhung.

Iklan