Mau bengi balik saka ngaji, Pak A*** ngebel arep nyoba Wireless LAN. Mumpung aku durung tekan omah, tak sanggupi mampir sisan. Tak silihi Lap Top kanggo nge ping.

Wektu dijajal diping, jebul ora ana reply, aku kandha mbok menawa listrike durung ditancepke. Dheweke banjur marani nggon sijine, padhahal udan deres. Let pirang menit tak deleng wis ana reply ne.

Sakwise Pak A*** mbalik dheweke kandha pancen listrike durung ditancepke. Rencanaku aku arep nyoba saka ngomah nek barange wis ana…

Iklan