Aku nyoba posting ing wordpress nganggo IE, Opera lan Firefox. Saka telung browser kuwi sing paling ra penak IE.

IE mbukake suwi…wis pokoke ra penak. Sakbenere aku seneng nganggo Opera, Opera ana zoom-e, nek mbukak email ing yahoo gambar cilik kari di zoom 1000%.

Nanging nek kanggo posting ing wordpress, paling kepenak nganggo Firefox, tampilane WYSWYG. Nek ngelink gambar isa langsung ngedit ukuran gambare nggango mouse. Ra sah mbukak HTML-e. Pokoke enak tur kepenak.

Iklan