Materi mau bengi Marahil Al Ghazwul Fikri. Akeh sing ra teka, maklum udan deres. Gak papa, sing teka isih semangat ora padha ngantuk.

Iklan