Wingi bengi aku balik maneh nyang dokter spesialis penyakit dalam karo nggawa hasil tes laborat saka laboratorium klinik PRODIA hasile mayoritas isih normal.

Mung Trigliserid sing rada dhuwur, aku banjur diwenehi obat kanggo ngudhunke TG sing diombe saben bengi sakdurunge turu.

Esuk iki awak rasane kepenak, apa merga TG ne wis mudhun? Ya mbuh, aku ra ruh….

Iklan