Wingi sore listrik mati sedhela. Wektu kuwi aku isih ana ndalan arep mulih saka kantor. Tekan omah wong sak omah padha ribut ngepel. Lha jebule…

Merga pompa akuarium mati, banyu akuarium kesedhot ning filter sing panggone ana ngisore. Akibate kena dibedhek, banyunye mblabar-mblabar tekan ngendi-ngendi.

Jan-jane kedadeyan iki wis tak antisipasi, wektu ngganti banyu wingi banyune wis tak taker gunggunge. Nanging aku ora waspadha, bolongan cilik pengaman ben banyu ora kesedhot yen pompane mati jebule buntet.

Ya wis kadhung, ana iwak sing kesedhot lan mati. Untunge aku wis masang solenoid, dadine CO2 ne ora melu bocor.

Iklan