Panjebar Semangat kuwi majalahe bapakku. Nek mulih ndesa sok-sok aku melu maca. Paling sing tak waca “apa tumon”.

Liyane rak patiya tertarik maneh. Sayange PS ora gelem gawe web site.

Iklan