Dhadhaku krasa sesek sakwise kadhisikan rasa nyeri. Sorene tak gawa ana dokter spesialis penyakit dalam. Sakwise tak critakake kaananku, tensiku diukur, dhadhaku di stetoskop, isih kurang marem aku di EKG*) utawa ECG. Ugel-ugel tangan lan sikil dicepit kaya cepit rambut nanging ukurane gedhe banget, dhadhaku diwenehi kabel-kabel sing ditempelke nganggo sedhotan cilik saka karet. Nganti iki tilas sedhotane durung ilang.

Karo ndeleng hasil chitakane EKG pak dokter kecap-kecap. Sakwise kuwi dhewekne kandha aku kena jantung koroner padhahal aku durung patiya tuwa.

Banjur aku diwenehi resep, bareng tak ijolke ning Apotik Kimia Farma diwenehi pil werna loro sing siji sejenis aspirin, sijine aku ra ruh.

* EKG ditemokke Willem Einthoven, wong Landa kelairan Semarang

Iklan