Sakwise formalin dadi gegeran nasional paling ora aku nemu rong guyonan babagan formalin. Sing siji saka wongpati lan saka Republika (durung ketemu link-e). Isine padha.

Intine, Malin Kundang tokoh minang sing duraka marang ibune malih dadi patung watu merga disiram formalin. Formalin kuwi kirimane si Malin saka luar negeri wektu isih ngumbara. Wektu ngirim ing botole ditulisi For: Malin tegese kanggo malin. Mbok menawa ngirime saka Inggris.
Lha merga cairan kuwi banget mandine nganti isa ngawetke Malin, sakiki cairan iku digunakke kanggo ngawetke bahan-bahan liya kayata, iwak asin, bakso, tahu lan liya liyane.

Liyane, jarene kanggo ngetes bakso kuwi ana formaline apa ora, kanthi menehke bakso kuwi marang kucing, yen kucing ra doyan artine bakso kuwi ngandhut formalin, yen kucinge doyan artine bakso kuwi digawe saka tikus…..

Iklan