Logo Bluetooth
Artikel tak jupuk saka kene.Tak goleki ana Wikipedia indonesia lan Wikipedia Jawa ora ana, kepeksa njupuk saka Wikipedia Inggris.

Bluetooth yaiku sawijining spesifikasi industrial kanggo personal area networks (PANs) nirkawat. Bluetooth nyedhiakke sawijining dalan kanggo gegandhengan lan ijol-ijolan informasi antarane peralatan kayata personal digital assistants (PDAs), mobile phones, laptops, PCs, printers lan digital cameras liwat sawijining short range radio frequency sing secure, low-cost, globally available. (Susah nterjemahkene…)

Pambuka

Bluetooth yaiku sawijining standard radio  utamane dirancang kanggo konsumsi tenaga  endhek/sithik, kanthi sawijining short range (gumantung power class : 10 centimeters, 10 meters, 100 meters) lan kanthi  transceiver microchip rega murah ing saben peralatan.

Kanthi Bluetooth  peralatan-peralatan isa ‘omong’ marang peralatan liyani ing sawijine range/daerah/area, senajan ora ing ruangan kang padha, adohe nganti 100 meter antarane peralatan kasebut, gumantung marang class power produk. Produk-produk nyediakke 3 kelas:

  1. Class 1 (100 mW) [isih kasediakke]: Range paling adoh 100 meter.
  2. Class 2 (2.5 mW) [paling umum]: Adohe nganti 10 meter.
  3. Class 3 (1 mW) [rare]: It allows transmission of 10 cm (3.9 in), with a maximum of 1 meter.
Iklan