Pak Dhalang esuk iki njaluk tulung karo aku ngedit file powerpoint. Pak Dhalang rada kangelan ngopi dhata saka excell ning powerpoint merga ukurane dadi ghedhe banget.

Tak ajari sedhela terus tak kon nyoba. Nanging sing tak bahas ning kene dudu bab powerpoint nanging bab rokok.

Merga pak Dhalang kerja karo ngrokok, ruangan sing nganggo AC dadi kebak keluk rokok. Saknalika irungku dadi buntet lan meler. Gusti Allah maringi aku irung sing banget sensitive, sak kabehe ganda sing jan-jane ora kanggo ‘konsumsi’ irung manungsa mesthi ndadekake irungku bereaksi.

Dhokter THT kandha aku alergi. Wis tau tak ombeni obat saka dhokter THT nanging efeke mung saksuwene ngombe obat. Bareng obate entek irungku bali meler maneh.

Nanging kahanan iki wis tak lakoni puluhan tahun lan aku tetep doyan mangan. Dadi, meler yo ben asal ising doyan mangan….

Iklan