Asisten manajer dhawuh supaya aku ngopi file saka komputer nang flasdisk lan disket. Jarene arep dikirim marang manajer ing Jogja.

Tak lakoni wae tugas kuwi. Bubar ngopy flashdisk lan disket tak wenehke as men. Nganti tekan kene aku durung perduli karo gaweyanku mau. Bareng tak pikir-pikir kok ana sing wagu. Jebule gaweyan kuwi pancen wagu. Jan jane file kuwi ra sah di copy nanging dikirim lewat email kan isa?

He he he, aku kelalen, jebule pak manajer kuwi alergi karo komputer. Nyekel mouse wae girap-girap kaya nyekel mouse(tikus) tenanan. Apa maneh email, panganan apa kuwi?

Yo wis, nek ngono, bejamu mas sopir isa piknik nyang jogja karo ngeterke disket. Tapi nek ngantuk ya istirahat. Saka kantor tekan jogja ora patiya adoh mung PATANG JAM!!! nyetir dhewe. Kapokmu kapan pak sopir????

Iklan