Unen-unen iki diwulangke guru basa jawa wektu aku isih SMP. Tegese wong liya kuwi bisane mung ‘komentar’ thok marang apa sing kita tindakke.

Yen tindakan kita bener, wong-wong bakal komentar, sing ngene apa sing ngono. Luwih-luwih yen tindakan kita salah, komentare bakal luwih nylekit.

Dadi, ora susah wedi ‘bertindak’, salah kuwi manusiawi. Siji-sijine cara ben kita ora salah ya kuwi ora ‘bertindak’.

Iklan