Apa sing istimewa saka iwak? Kula lan panjenengan ngerti jenis-jenis iwak, ana iwak loh/air tawar lan iwak laut.
Nanging ing kampungku, jenise iwak luwih akeh maneh. Sebabe, wong-wong yen ngarani lawuh uga disebut iwak. Dadine, sakliyane anak iwah sepat, bethik, pindang lan kakap, isih ditambah iwak kebo, iwak sapi, iwak tempe, iwak krupuk lan sakteruse…

Akuariumku, tak iseni iwak diskus lan iwak tetra. Ndek sore tak tambahi diskus loro dadine gunggunge ana 6. Kayane cocok, mergane nganti sakiki durung ana sing mati tur tambah lemu. Saben dina tak pakain blood worm ping pindho. Jarene blood worm kuwi dudu cacing nanging larva laler.

Kanggo njaga ph akuariumku tak wenehi CO2 1 buble per detik. O ya, akuariumku kuwi ana wit-witane, jarene jenenge aquascape. Wit-witan sing tak apali jenengi mung siji java moss, liya mbuh aku ra ngerti.

Kanggo njaga suhu ben ajeg sekitar 30 derajat celcius, akuariume tak tutup nduwure. Jarene iwak diskus ora betah suhu sak ngisore 26 derajat.

Iklan