Trasliterasi huruf jawa isa dideleng ing kene. Senajan huruf jawa diunekke kaya huruf “o” (seperti pengucapan kata ‘bohong’) nanging nulise ora ngango “o”. Contone : lunga (pergi) ora ditulis lungo.

Huruf jawa mbedakke huruf d lan dh, d contone ‘dudu’ (bukan) dene dh contone dhadhu (dadu). Dh kaya huruf d ing bahasa indonesia.

Uga huruf t lan th, t contone tamba (obat) lan th contone kethul (tumpul). Th diucapke kaya wong bali yen ngucapake huruf t.

Iklan